Diakonie

Odborné sociální poradenství

Pomáháme hledat vhodná řešení. Naši zkušení pracovníci bezplatně pomáhají občanům ČR i cizincům zorientovat se a hájit svá práva ve složitých situacích.

Diakonie Západ provozuje odborné sociální poradenství ve čtyřech službách v Plzeňském kraji.

Detailní informace o nich najdete v samostatných stránkách.

Terén pro ohrožené osoby

Resslova 12, Plzeň 301 00

Více informací

Poradna pro občany v nesnázích v Plzni

Resslova 12, Plzeň  301 00

Více informací

Poradna pro občany v nesnázích v Rokycanech

Svazu bojovníků za svobodu 68, Rokycany 337 01

Více informací

Poradna pro občany v nesnázích v Klatovech

Vídeňská 181, Klatovy 339 01

Více informací

Kontakt

Kontakt - Jan Neckář,
Jan Neckář, DiS.vedoucí poradenských služebjan.neckar@diakoniezapad.cz+420 775 720 493

Naše projekty

Diakonie Západ pro Ukrajinu

Podpora tohoto projektu byla poskytnuta grantem UMCOR. Jedná se o komplexní podporu ukrajinských uprchlíků v rámci našich tří služeb – Terén pro ohrožené osoby, Archa pro rodiny s dětmi a Klub pro děti a mládež. Projekt Diakonie Západ pro Ukrajinu vznikl v návaznosti na pomoc, která byla ukrajinským uprchlíkům poskytnuta po vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině v roce 2022.

V rámci projektu služba Terén pro ohrožené osoby především zajišťuje pomoc a podporu běžencům z Ukrajiny, kdy jim poskytuje své služby jak formou terénní práce tak od ledna 2023 také nabízí možnost ambulance.

Klientům pomáháme převážně s vyhledáváním práce, bydlení, jazykových a rekvalifikačních kurzů, zajištění dostupných sociálních dávek, vyřízení a prodloužení pobytových záležitostí, pojištění či slučování rodin, zajištěním lékařské péče, získání prostředků z nadací např. na zajištění bydlení, získání bezplatné materiální pomoci, informuje o pravidlech, postupech a důsledcích návratu do vlasti, atp.

Rodičům (a zprostředkovaně tedy jejich dětem) pomáhá při vyhledávání volných kapacit škol, podávání žádostí o přijetí a doprovází rodiče v případě potřeby na prvotní jednání „zápis“ dítěte do školy, aby ulehčila vzájemnou komunikaci.

Nad rámec svých základních činností služba také klientům nabízí doučování jejich dětí, pokud navštěvují ZŠ. V rámci projektu tak v roce 2023 podpoříme minimálně 10 dětí v rozsahu 300 hodin výuky.

Posílení soběstačnosti ukrajinských uprchlíků v ČR s podporou Diakonie Katastrophenhilfe, Berlín

Komplexní podpora ukrajinským uprchlíkům je realizována i za podpory Diakonie Katastrophenhilfe. V rámci této podpory služba Terén pro ohrožené osoby zajišťuje pomoc a podporu běžencům z Ukrajiny, ale primárně usiluje o rozšíření své působnosti do  lokalit mimo samotné město Plzeň. Jde tedy o provádění depistáže v lokalitách mimo město Plzeň, šíření povědomí o nabízené službě a vytváření vazeb se zde působícími organizacemi a institucemi. S tím souvisí také další aktivita projektu, jímž je cílená koordinace aktivit podporujících integraci uprchlíků uvnitř i mimo organizaci Diakonie Západ.

Díky tomuto projektu je našim klientům zajištěna podpůrná pomoc ve formě  nabídky „Krizového bydlení“. Jde o zajištění bydlení osobám, které se náhle ocitnou bez přístřeší nebo, které bydlí v nevyhovujícím bydlení. Primárně se jedná o podporu rodin a jednotlivců pečujících o nezl. dítě či děti nebo jinak znevýhodněné osoby. Těmto osobám poskytneme dočasné krátkodobé ubytování.

Nadace České spořitelny podpořila Diakonii ČCE

Na realizaci projektu „Zvyšování digitální gramotnosti ohrožených dětí & poskytování sociální podpory online“ se podílelo v roce 2020 několik služeb Diakonie Západ, které se věnují především práci s rodinami či dětmi, mezi něž se řadí i služba Terén pro ohrožené osoby.

V našem případě se jednalo o pilotní realizaci nadstavbové aktivity naší služby. Naším cílem bylo vyhledat rodiče a jejich děti, které mají jiný mateřský jazyk než je čeština a potřebují podporu při přípravě na školní výuku. V rámci projektu jsme mapovali potřeby rodin a dětí a zprostředkovávali jim potřebnou podporu.

Za dobu realizace projektu se nám podařilo zprostředkovat pomoc s přípravou pro celkem 7 dětí. Celkově byla pomoc poskytnuta v rozsahu 208,5 hodiny.

Po skončení realizace projektu pokračujeme v podpoře u 3 dětí. Pracovníci tuto činnost prozatím vykonávají na základě dobrovolnické smlouvy. S ohledem na to je rozsah podpory o něco nižší, než byl v rámci projektu. Setkávání probíhají přibližně jednou týdně.