Diakonie

Odlehčovací služba Pírko pro osoby s postižením

Nabízíme krátkodobé pobyty pro lidi s poruchou autistického spektra a s mentálním postižením v pokojích s nepřetržitou péčí.

Informace o službě Pírko

Jsme tu pro nejen pro lidi s těžším mentálním postižením nebo s poruchou autistického spektra ve věku od 15 do 64 let, ale hlavně pro jejich blízké pečující osoby, které potřebují na omezenou dobu zajistit 24 hodinovou péči pobytovou formou pro ty, o které pečují.

Okruh osob, kterým je služba určena:

  • osoby s kombinovaným postižením,
  • osoby s mentálním postižením,
  • osoby se zdravotním postižením.

Službu poskytujeme lidem s mentálním postižením bez kombinace se smyslovým postižením, lidem se zdravotním a kombinovaným postižením od 15 do 64 let, kteří v důsledku svého postižení potřebují trvalou péči druhé osoby. Pobyt v zařízení je poskytnut na předem dohodnutou omezenou dobu, po kterou pečující osoba potřebuje uvolnit z každodenní péče.

Kde nás najdete

Služba Pírko pro osoby s postižením poskytuje své služby v klidné lokalitě na okraji obce Merklín u Přeštic, mohou ji ovšem využít lidé z celé České republiky. Služba je umístěna v domácnostech Domova Radost pro osoby s postižením a poskytuje celoroční nepřetržitý provoz včetně všech svátků.

Adresa: Merklín 194, 334 52 Merklín u Přeštic

Kapacita služby

4 lůžka (z toho 2 klienti s PAS a 2 klienti s mentálním postižením)

Náš tým

Kontakt - Michal Herajt
Michal Herajt vedoucí pobytových služeb Domov Radost, Můj 1+0 a Pírkomichal.herajt@diakoniezapad.cz+420 773 683 190
Kontakt - Lada Forstová,
Bc. Lada Forstová, DiS.koordinátor odborné prácelada.forstova@diakoniezapad.cz+420 773 683  1 91
Kontakt - Markéta Nováková
Mgr. Markéta Nováková koordinátor provozumarketa.novak@diakoniezapad.cz+420 605 232 117
Kontakt - Tereza Záhorčáková
Bc. Tereza Záhorčáková koordinátor odborné prácetereza.zaharcakova@diakoniezapad.cz+420 604 885 120

Jak pomáháme

Vize

Dáváme možnost načerpat nové síly lidem, kteří doma pečují o zdravotně postiženého člověka.

Poslání

Posláním odlehčovací služby Pírko pro osoby s postižením je nabídnout časově omezené pobyty lidem s postižením a umožnit tak o ně pečujícím osobám bez obav načerpat nové síly nebo si v klidu vyřešit osobní záležitosti.

Cíle

Klient služby má zajištěnou 24 hodinovou péči, která vychází z jeho potřeb a zachovává aktuální míru jeho schopností, dovedností a návyků. Klient má možnost volby trávení volného času, jsou mu nabízeny společenské zážitky, volnočasové aktivity, sportovní vyžití. Klient je obohacen o zkušenost soužití v kolektivu vrstevníků a získá zkušenost z pobytu mimo svoji rodinu. Průběh poskytované služby vede k duševní pohodě klienta.

o postižení potřebují zajistit 24 hodinovou péči druhé fyzické osoby, protože jejich pečující osoba ji na omezenou dobu potřebuje zajistit formou pobytu v zařízení.

Řídíme se hodnotami

Základní principy poskytování naší sociální služby vycházejí z hodnot Diakonie ČCE:

  • milosrdenství
  • společenství
  • fortelnost
  • naděje

Naše příběhy

Podívejte se na dokument ČT: Příběhy, které svět nevidí: Nerušte mé kruhy

Fotografie

Podporují nás

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM PODPOROVATELŮM ZA TO, ŽE DÍKY NIM MŮŽEME POMÁHAT A ŘEŠIT ZAJÍMAVÉ PROJEKTY!

Služba Pírko pro osoby s postižením je podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ ze státního rozpočtu pro rok 2024. Dále byla služba Pírko pro osoby s postižením byla v roce 2022 podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí také v dotačním programu B.

Služba Pírko pro osoby s postižením je podpořena Plzeňským krajem v rámci dotačních titulů „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ a „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2024.“ Plzeňský kraj poskytuje účelovou dotaci na zabezpečení zdravotní péče ve službách Diakonie Západ pro klienty s mentálním postižením a autismem.

Služba Pírko pro osoby s postižením je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb.

logo


Nadace ČEZ v roce 2022 finančně podpořila vzdělávání pracovníků v projektu Bezpečně a šetrně s lidmi s autismem.

LOGO

Za podporu opravdu moc děkujeme!

Pokud Vás naše služby zaujaly, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 9339 9339 / 0800 pod variabilním symbolem 13.