Diakonie

Podpora neformálních pečujících – Pečuj doma

Snažíme se o zlepšení dostupnosti a kvality podpory neformálních pečujících v Plzeňském kraji.

Komu pomáháme

Pomáháme neformálním nebo rodinným pečujícím, kteří poskytují pomoc a podporu blízké osobě z důvodu jejího zdravotního postižení, nemoci či věku. Drtivá většina dlouhodobé sociální a zdravotní péče je v ČR poskytována neformálními pečujícími v domácím prostředí.  

Naším posláním je poskytnout pečujícím komplexní podporu – povzbuzení, radu, informaci, vzdělávání, prostor pro sdílení a individuální provázení, tak, aby byli schopni zvládnout péči doma.

Místa možného osobního setkání: Klatovy a Plzeň, po předchozí telefonické domluvě po celém Plzeňském kraji.

Neviditelní hrdinové… nejste jím právě Vy?

 • Pečujete o své blízké a potřebujete si popovídat? 
 • Máte pocit, že jste na všechno sami? 
 • Jste vyčerpaní a potřebujete, aby vás někdo vyslechl? 
 • Chcete se seznámit s ostatními, kteří jsou v podobné životní situaci? 
 • Potřebujete se poradit, na jaké finanční příspěvky a zdravotní pomůcky máte nárok a jaké služby můžete využít? 
 • Rádi byste si na kurzech vyzkoušeli techniky, které vám usnadní péči doma? 
 • Potřebujete přijít na jiné myšlenky a odpočinout si od každodenní péče? 

Jak pomáháme… pečujícím

Poradenství 

V rámci poradenství poskytuje poradce veškeré dostupné informace o problematice domácí péče, směřuje pečujícího na konkrétní sociální i zdravotnické služby, pomáhá s dotazy zejména v oblasti sociálně-právní, ošetřovatelské a poskytuje psychickou podporu a prostor pro sdílení. 

Vzdělávání a kurzy pro pečující 

Realizujeme online i prezenční kurzy a besedy pro pečující a psychoterapeutické skupiny. Skupiny jsou žádaným bezpečným prostorem pro vzájemnou podporu a sdílení pečujících. Jsou důležitým nástrojem psychohygieny a efektivním nástrojem pro prevenci syndromu vyhoření a sociální izolace. Odborně vedená setkání poskytují podporu a zázemí pečujícím a umožňují sdílení osvědčených informací a zkušeností s péčí. Můžete také využít příruček a vzdělávacích videí na webových stránkách www.pecujdoma.cz.  

Nouzový plán péče 

Nouzový plán péče umožní zastoupit vás v péči a udržet její standard, když se ocitnete v nouzové situaci jako je náhlé onemocnění či úraz. Nouzový plán péče obsahuje aktuální možnosti a schopnosti opečovávaného, přehled medikace, denní režim, přehled rizikových faktorů a onemocnění, kontakt na spolupracující sociální služby a kontakt na osoby, které jsou v případě nouze se o osobu postarat. Po vyplnění obdržíte Průkaz pečujícího a samolepku na kartičku zdravotní pojišťovny, na které je uveden telefon, na který je nutné se obrátit v případě nemoci nebo nehody. 

Význam neformální péče je s ohledem na udržitelnost systému a podpory klíčový, proto je třeba tématu věnovat pozornost na všech úrovních a neformální pečující podporovat. 

Všechny služby jsou poskytovány zdarma!

Jak pomáháme… pečujícím profesionálům

Přicházíte do kontaktu s neformálními pečujícími a potřebujete v této oblasti poradit? Narážíte na těžké otázky typu, co bude s tím, o koho pečují, když budou nemocní nebo až tu nebudou? Potřebujete kvalitně nastavit individuální plán péče a pomoci pečujícím, aby se připravili na budoucnost? Potřebujete-li lépe identifikovat potřeby pečujících se kterými spolupracujete, požádat o case management či přizvat dalšího aktéra k případové konferenci, neváhejte se obrátit na poradkyni pro neformálně pečující.  

Řídíme se hodnotami

Základní principy poskytování naší sociální služby vycházejí z hodnot Diakonie ČCE:

 • milosrdenství
 • společenství
 • fortelnost
 • naděje

Kontakt

Kontakt - Sarah Huikari
Sarah Huikari Poradce pro neformální pečujícíplzensky@pecujdoma.cz+420 142 070 460 782 5