Diakonie

Stacionář Človíček pro osoby s postižením – program pro mládež a dospělé

Vedeme lidi s mentálním postižením k tomu, aby si řídili svůj život a uměli se o sebe postarat.

Informace o Človíčku

Naše zařízení při práci s klienty uplatňuje metodu práce EMPOWERMENT. Jedná se o přístup k lidem s mentálním znevýhodněním, který je zaměřen na uschopňování a posilování důležitých dovedností podstatných pro život. Metoda usiluje o maximální možné zapojení klientů do společnosti a tako chodu zařízení. To vše v bezpečném prostředí Stacionáře. Výhodou Stacionáře je i jeho umístění v blízkosti mnoha veřejných služeb včetně hromadné dopravy města Plzně. Zařízení je plně bezbariérové.
Okamžitá kapacita Stacionáře je 16 klientů, celková 23. Služba je poskytována za částečnou úhradu dle platného rozpisu úhrad, který naleznete v sekci Ke stažení.

Kde nás najdete

Místo poskytování: Plzeň
Adresa: Kralovická 35, 323 00 Plzeň
Provozní doba: pondělí až čtvrtek 6:30 – 16:00, pátek 6:30 – 14:00 (Služba není poskytována o víkendu a ve státní svátky.)
Facebook: Stacionář Človíček pro mládež a dospělé

Komu pomáháme

V denním stacionáři poskytujeme ambulantní službu lidem ve věku 18 až 64 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního znevýhodnění nebo kombinovaného postižení a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

Sociální službu neposkytujeme osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje lékařskou či ošetřovatelskou péči v době poskytování služby. Osobám, jejichž přidružené postižení není kompenzováno.

Kontakty

Kontakt - Jiří Pavlík
Bc. Jiří Pavlík koordinátor zařízení Stacionář Človíček – program pro mládež a dospělé, sociální pracovníkjiri.pavlik@diakoniezapad.cz+420 605 930 193
Kontakt - Václava Bláhová
Mgr. et Mgr. Václava Bláhová vedoucí služby Stacionář pro osoby s postiženímstacionare@diakoniezapad.cz+420 604 522 565

Jak pomáháme

Vize

Co nejsamostatnější člověk s postižením.

Poslání

Poskytovat bezpečný prostor a soustavnou podporu pro rozvoj člověka s postižením.

Nabízené činnosti:

 • Základní sociální poradenství
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytování stravy
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se se společenským prostředím
 • Sociálně-terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Fakultativní činnosti jsou zveřejněny v aktuálním rozpisu úhrad níže, v sekci Ke staženi.

Cíle, kterých chceme dosáhnout:

 • Pomáhat s péčí o vlastní osobu
 • Zajistit přiměřené denní aktivity
 • Zapojovat do mezilidských kontaktů a společenských vazeb
 • Podporovat dovednosti pro samostatnější život

Naše zásady:

 • Základní zásady poskytování sociální služby denního stacionáře vycházejí z hodnot Diakonie ČCE.
 • Pro nás to znamená, že ke klientům přistupujeme s respektem a porozuměním. Názor a volbu klienta přijímáme s ohledem na lidská práva a lidskou důstojnost. U každého klienta ctíme a vnímáme jeho individuální potřeby v širších souvislostech, a proto při řešení dílčích potřeb spolupracujeme v týmu, s rodinou a dalšími organizacemi v navazující péči.

Řídíme se hodnotami

Základní principy poskytování služby vycházejí z hodnot Diakonie ČCE:

 • Milosrdenství
 • Společenství
 • Fortelnost
 • Naděje

Naše projekty

Mobilita v sociálních službách Diakonie Západ – Plzeňská metropolitní oblast ITI (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0014950)

Evropský fond pro regionální rozvoj přes Integrovaný regionální operační program a Ministerstvo pro místní rozvoj finančně podporují projekt “Mobilita v sociálních službách Diakonie Západ – Plzeňská metropolitní oblast ITI” jejímž předmětem je pořízení 2 osobních automobilů pro zajištění terénní formy sociálních služeb pečovatelská služba Jubilata pro osoby potřebující péči a sociální rehabilitace Jdeme dál pro osoby s postižením, a jednoho mikrobusu pro převoz klientů s postižením do ambulantní služby denního Stacionáře Človíček pro osoby s postižením, které obmění současný vozový park a zároveň zachovají dostupnost sociálních služeb.

Fotogalerie

Zajímavé odkazy

Národní ústav pro autismus (Nautis)

Občanské sdružení ProCit

Nouzový plán péče (pecujdoma.cz)

Průkaz PAS – distribuce.pdf (mzcr.cz)

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z. s.

JDI – jednota pro deinstitucionalizaci (jdicz.eu)

Základní škola speciální a Praktická škola Diakonie ČCE Merklín

Ke stažení

Název dokumentuKategorieOdkaz na stažení
Rozpis úhrad ČlovíčekStacionář Človíček – program pro mládež a dospělé, Stacionář pro osoby s postiženímStáhnout
Leták - stacionář Človíček pro mládež a dospěléStacionář Človíček – program pro mládež a dospělé, Stacionář pro osoby s postiženímStáhnout
Rozpis úhrad DS Človíček - platný od 1. 7. 2024Stacionář Človíček - program pro děti a mládež, Stacionář Človíček – program pro mládež a dospělé, Stacionář pro osoby s postiženímStáhnout
Leták stacionář Človíček pro dospěléStacionář Človíček – program pro mládež a dospělé, Stacionář pro osoby s postiženímStáhnout
Žádost o poskytnutí sociální služby Človíček pro dospěléStacionář Človíček – program pro mládež a dospělé, Stacionář pro osoby s postiženímStáhnout

Podporují nás

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM PODPOROVATELŮM ZA TO, ŽE DÍKY NIM MŮŽEME POMÁHAT A ŘEŠIT ZAJÍMAVÉ PROJEKTY

Evropský fond pro regionální rozvoj přes Integrovaný regionální operační program a Ministerstvo pro místní rozvoj finančně podporují projekt “Mobilita v sociálních službách Diakonie Západ – Plzeňská metropolitní oblast ITI” (CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0014950) jejímž předmětem je pořízení 2 osobních automobilů pro zajištění terénní formy sociálních služeb pečovatelská služba Jubilata pro osoby potřebující péči a sociální rehabilitace Jdeme dál pro osoby s postižením, a jednoho mikrobusu pro převoz klientů s postižením do ambulantní služby denního Stacionáře Človíček pro osoby s postižením, které obmění současný vozový park a zároveň zachovají dostupnost sociálních služeb.


Cílem projektu je vytvořit komfortní a bezbariérové zázemí pro poskytování služeb. Druhá etapa stavebních prací v této etapě zahrnuje výměnu oken a dveří, zateplení celého pláště budovy, sanaci sklepních prostor a dokončení rekonstrukce zbývajícího hygienického zázemí do bezbariérové podoby. V rámci projektu bude také pořízen upravený svozový vůz “mikrobus” pro přepravu klientů denních stacionářů Plamínek a Korálek, kteří jsou limitováni v samostatném pohybu. Spolehlivý mikrobus zajistí komfortní a bezpečnou dopravu uživatelů do denních stacionářů, zároveň bude sloužit pro realizaci návazných aktivizačních činností, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pro případný převoz klientů do zdravotnických zařízení či institucí. Provozem mikrobusu bude podpořena sociální inkluze klientů.

logo projektu s MMR


Služba Stacionář pro osoby s postižením je podpořena Ministerstvem práce a sociálních věcí v rámci dotačního titulu „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ ze státního rozpočtu pro rok 2024.

logo MPSV

Služba Stacionář pro osoby s postižením je podpořena Plzeňským krajem v rámci dotačních titulů „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách, Plzeňský kraj“ ze státního rozpočtu pro rok 2024. Plzeňský kraj rovněž poskytuje účelovou dotaci na dopravu uživatelů do denních Stacionářů Korálek a Plamínek.

Logo Plzeňského kraje

Statutární město Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb finančně podporuje „Zajištění zdravotní péče a svozové služby v sociálních službách Diakonie Západ“.

logo města Plzeň

Služba Stacionář pro osoby s postižením je finančně podpořena Statutárním městem Plzeň prostřednictvím Odboru sociálních služeb.

Stacionář Človíček je dlouhodobě podpořen Městským obvodem Plzeň 1. Zároveň Městský obvod Plzeň 1 podpořil nákup mikrobusu pro denní Stacionář Človíček pro osoby s postižením v roce 2023.


Společnost VODÁRNA PLZĚN a.s., přispěla částkou 100.000 Kč na zajištění dofinancování mikrobusu pro svoz klientů Denního stacionáře pro osoby s postižením.


Stacionář Človíček pro osoby s postižením je v roce 2024 podpořen částkou 25 000,- Kč z rozpočtu města Třemošná.

logo města Třemošná

Město Plasy podpořilo Stacionář Človíček – program pro mládež a dospělé.

logo města Plasy

Obec Zruč – Senec podpořila v roce 2024 Stacionář Človíček v Plzni částkou 15 000,- Kč.

logo obce Zruč - Senec

Stacionář Človíček pro osoby s postižením je dlouhodobě podporován finanční dotací obce Dýšina.

logo obce Dýšina


Stacionář Človíček pro osoby s postižením je v roce 2024 podpořen Městským obvodem Plzeň 6 Litice.

Společnost DUHA, Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou podpořila i v roce 2024, stejně jako v předchozích letech, provoz svozových vozů pro dopravu klientů denního Stacionáře Človíček pro osoby s postižením.

Projekt “Nejsme na nule 2024”! aneb podpora osob s mentálním znevýhodněním a poruchou autistického spektra v oblasti vztahů a sexuality ve službách Diakonie Západ byl v roce 2024 podpořen z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

logo Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Dále děkujeme za podporu:

 • obci Šťáhlavy
 • obci Štěnovický Borek


Za podporu opravdu moc děkujeme!

Pokud Vás naše služby zaujaly, podpořte naše aktivity např. zasláním jakékoli finanční částky na náš účet: 9339 9339 / 0800 pod variabilním symbolem 16.