Pomoc má mnoho tváří

Voda pomáhá

NAPIJ SE A POMÁHEJ

Pít je přirozené stejně jako potřeba pomáhat. Darem na náš transparentní účet č. 9099090309/0800 či zakoupením našich ekologických lahví nebo vody podporuješ projekty Diakonie Západ, tedy lidi z Plzeňského kraje, kteří se bez pomoci často neobejdou ani jediný den. Jsou to lidé s autismem, mentálním či kombinovaným postižením, ale také ohrožené děti, senioři, pěstouni či lidé v nesnázích.

Díky Tobě a dalším dobrovodům dobrodějům jsme schopni pomáhat právě teď a tady.
Děkujeme!

O KAMPANI

Pít je přirozené stejně jako potřeba pomáhat!

Charitativní kampaň „Voda pomáhá“ pomáhá už více než 7 let tam, kde chybí dostatečná podpora sociálních služeb a jejich dostupnosti od státu, kraje či obcí. Peněžité příspěvky získané veřejnou sbírkou Diakonie Západ rozděluje tzv. projektům na vodě. Tyto projekty jsou různorodé aktivity (např. nákup pomůcek a vybavení, zajištění terapeutického programu, přeprava klientů apod.), které jsou nepostradatelné v péči o klienty, ale není možné hradit je z dotací.

Koupí naší vody a charitativních předmětů nebo darem na náš transparentní účet podporuješ klienty Diakonie Západ, tedy lidi z Plzeňského kraje, kteří se bez pomoci často neobejdou ani jediný den. Jsou to lidé s autismem, mentálním či kombinovaným postižením, ale také ohrožené děti, senioři, pěstouni či lidé v nesnázích.

Kampaň funguje v režimu veřejné sbírky, kterou Diakonii Západ schválil Plzeňský kraj.

Nechte se přesměrovat na on-line platbu platební kartou nebo bankovním převodem na náš transparentní účet č. 9099090309/0800.
Pracujete ve firmě, která by vody využila například při poradách, teambuilding. aktivitách apod.?
Kontaktujte nás a domluvme se. Firma může pomáhat také!

Kontakt - Barbora Uldrychová
Ing. Barbora Uldrychová vedoucí oddělení komunikacebarbora.uldrychova@diakoniezapad.cz+420 605 573 209

HYMNA VODA JE ŽIVOT

Pokud kromě vody milujete i kvalitní muziku, tak jste na správném místě.

Fundraisingová kampaň Voda pomáhá se může pochlubit svou vlastní hymnou s názvem Voda je život, kterou pro dobrou věc napsali a nahráli Jiří Mucha a Jan Eret. Přejeme příjemný poslech a děkujeme za sdílení a šíření.

 

DOPRAVA KLIENTŮ DO STACIONÁŘŮ

Doprava do stacionářů je fakultativní služba, kterou není možné hradit ze standardních dotací. Proto se snažíme rodinám našich klientů odlehčit a sháníme finanční prostředky, díky kterým je doprava možná. Nabízíme také příběh našeho klienta Jana, který svoz využívá:

Jan je v současné době jedním z 24 klientů služeb Diakonie Západ, který pravidelně využívá službu svozového mikrobusu za účelem dopravy do denního Stacionáře Korálek v Soběkurech. Je to mladý a stále usměvavý mladý muž s těžkým mentálním znevýhodněním. Žije se svoji rodinou v malé obci nedaleko Klatov, kam mikrobus celý rok od pondělí do pátku zajíždí, a to nejen pro něj. Jeho mentální hendikep včetně dalších přidružených onemocnění a omezeným možnostem nejbližší rodiny mu neumožňuje to, aby do stacionáře jezdil běžnou veřejnou hromadnou dopravou či ho blízcí přepravovali osobním automobilem. Bez speciálně upraveného mikrobusu a vyškoleného personálu, který mikrobus obsluhuje, by se vlastně skoro nikam nedostal. Především pak do jím navštěvované sociální služby, kde na něho čekají kamarádi a zaměstnanci, taková druhá rodina. Zde tráví poměrnou část dne, a to s takovou péčí, která je adekvátní jeho situaci. Stacionář je podnětné a bezpečné prostředí, kde může smysluplně trávit dny a žít si svůj život po svém.

Zajištění svozu mikrobusem je nadstavbová služba stacionáře a náklady na ni nelze hradit z běžných státních dotací. Na druhou stranu je nenahraditelná a bez ní by jistě zůstalo nemalé množství našich klientů, včetně Jana, doma v izolaci. Tato situace by byla náročná i pro jejich blízké. Díky svozům a našim sociálním službám si mohou alespoň na část dne odpočinout od náročné péče anebo chodit do zaměstnání.

Jménem Jana a dalších 23 našich klientů děkujeme za finanční podporu svozové služby v Diakonii Západ.

podpora z Tříkrálové sbírky

CYKLOTOULKY SE STACIONÁŘEM KORÁLEK

Uspořádali jsme celkem 3 ročníky akce Cyklotoulky s Korálkem. Cyklovýlet pro klienty Stacionáře Korálek organizoval patron zařízení, Vilém Dubnička. Celý výtěžek z akce podpořil klienty s poruchou autistického spektra a s těžkým mentálním postižením ve Stacionáři Korálek. Co jsme mohli zakoupit?

Zátěžové deky

Používání zátěžové přikrývky stimuluje propriocepci (hloubkové vnímání) a vede ke zklidnění nervového systému. Pomáhá rozvíjet smyslové vnímání a uvědomování si vlastního těla, vede ke zlepšení adaptivních odpovědí na podněty. Zátěžové přikrývky přinášejí uklidnění při různých neurologických, behaviorálních či psychických poruchách, jako jsou například autismus.

Hnízdo/stan/skrýš

Pomůcka slouží jako útočiště pro lidi s poruchami autistického spektra, poruchami emocí či chování, které potřebují klidné útočiště před smyslovými podněty či požadavky vnějšího světa. Potřebují bezpečné místo a soukromí, kde se schovají a uklidní. V Interiéru se tyto „schovky“ hledají těžko.

Cyklotoulky s korálkem

DŘEVOMORKA VE STACIONÁŘI PLAMÍNEK

Stacionář Plamínek se nachází v malém městečku Merklín na jižním Plzeňsku, kde denně poskytuje službu až 22 dospělým klientům s fyzickým, mentálním nebo kombinovaným postižením. Jedná se o klienty, kteří nemohou zůstat sami, potřebují podporu druhé osoby v různých oblastech života – při přípravě a servírování jídla a pití, při oblékání,  osobní hygieně nebo při volnočasových činnostech – třeba při vaření, tkaní na stavu nebo při práci s keramikou. Do Plamínku dojíždějí z širokého okolí trávit svůj den zatímco členové jejich rodin chodí do práce, vyřizují záležitosti na úřadech nebo jedou třeba nakoupit. Odpoledne se poté klienti vracejí zpátky ke svým rodinám.

Plamínek sídlil v budově, která už dispozičně neodpovídala potřebám našich klientů s postižením a potřeboval rekonstruovat. Plány nám ale komplikovala dřevomorka, která se usadila v trámech pod střechou. Na její odstranění jsme potřebovali vybrat finanční prostředky, aby přestavba na bezbariérový moderní dům s výtahem mohla být dokončena.

budova Stacionáře Plamínek

MIKROBUS PRO DĚTI ZE STACIONÁŘE ČLOVÍČEK

Pomohli jste dětem s těžkým kombinovaným postižením bezpečně a pohodlně dojet za nepostradatelnou péčí, učením, zábavou a kamarády.

Už více jak třináct let zajišťujeme dětem s těžkým kombinovaným postižením všestranný program ve Stacionáři Človíček, který je jediným ambulantním zařízením pro tyto děti v Plzni a okolí. Aby byl náš stacionář dostupný všem zájemcům bez ohledu na zdravotní, dopravní či finanční situaci, nabízíme rodičům dopravu dětí z domovů a zpět naším automobilem. V případě, že bychom nenabízeli vlastní dopravu, by byla pravidelná možnost využití služeb stacionáře pro řadu dětí velice komplikovaná.

Časté využití hromadné dopravy zdravotní stav dětí neumožňuje a doprava automobilem minimalizuje čas, který jsou děti na cestě z a do stacionáře. Automobil také umožňuje dětem ve stacionáři vyrážet na výlety, poznávat vzdálenější místa a akce mimo Plzeň. V neposlední řadě službou dopravy umožňujeme jejich rodičům navrácení do zaměstnání, byť třeba jen na částečný úvazek. To napomáhá nejen jejich setrvání v běžných částech společnosti, ale také v možnosti zvládnout finančně náročnou péči o své děti s těžkým kombinovaným postižením a nebýt pouze závislí na dávkách od státu. Po více jak desetiletém provozu nám již auto pro dopravu dětí pomalu dosluhovalo, a pro zajištění co možná největší bezpečnosti dětí jsme potřebovali zakoupit auto nové. To se díky vám povedlo!

Stacionář Človíček mikrobus

​PODPORUJÍ NÁS