Pomoc má mnoho tváří

Vzdělávání

Diakonie Západ nabízí kurzy jak pro své zaměstnance, tak pro veřejnost. Prohlédněte si nabídku a seznamte se s náplní jednotlivých lekcí. Vedou je osvědčení lektoři, kteří jsou odborníky ve své praxi.

Kurzy pro veřejnost

Z krize do vize

Tento kurz je koncipovaný tak, aby účastník získal náhled k základním zásadám a úskalím komunikace s dítětem, získal větší jistotu v typických situacích, a aby si osvojil základní nástroje pro posílení dětských dovedností.

Více informací

Z krize do vize

Termíny

 • připravujeme

O kurzu

Dětský klient tvoří v kontextu sociální práce specifickou kategorii. Jejich potřeby se často liší od potřeb dospělých, díky rozvoji kognitivních funkcí může být jejich chápání světa a komunikace s ním často velmi odlišné od způsobů dospělých. Strategie k zvládání obtíží a jejich zdroje jsou velmi limitované a závislé na lidech kolem nich. Proto k práci s dětmi mnoho pracovníků přistupuje s oprávněným respektem. Za pomoci pracovníka se každé dítě může stát hrdinou a postavit se nástrahám, které mu život postavil do cesty.

Tento kurz je koncipovaný tak, aby účastník získal náhled k základním zásadám a úskalím komunikace s dítětem, získal větší jistotu v typických situacích, a aby si osvojil základní nástroje pro posílení dětských dovedností.

Pro koho je kurz určen

Pro pracovníky z oborů sociální prevence a sociální poradenství.

Lektoři: Mgr. Patrik Dráb, Mgr. Irena Macháčková

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Místo konání: Resslova 12, Plzeň 301 00, zasedací místnost v přízemí

Akreditace: A2021/0638-SP

Doporučený počet účastníků: 15

Cena: 1.600 Kč

Práce s rodinou po rozvodu

Kurz nabízí účastníkům náhled do tohoto období a zaměřuje se na získání představy o způsobu a možnostech přímé práce s rodiči.

Více informací

Práce s rodinou po rozvodu

Termíny

 • 30. 5. 2024

O kurzu

Pracovníci sociálních služeb a služeb s pověřením k sociálně právní ochraně dětí se při své práci často potkávají s rodinami, které prochází rozchodem či rozvodem. Rozpad rodiny je transitorním obdobím, které mění zásadní životní uspořádání dospělých i dětí, klade nové nároky a vytváří specifické potřeby pro každého člena rodiny. Vyžaduje mimořádné dovednosti také od pracovníků, kteří do života rodiny vstupují. Pracovník musí rozumět i své roli, kterou sehrává v systému podpory takových rodin. Potřebuje pochopit, co od něj očekávají jednotliví členové rodiny a zúčastněné instituce. Při výkonu své práce je jeho povinností vytvářet takové podmínky, které konflikt umírňují a být pro klienty a kolegy z jiných institucí jistotou, která v tomto turbulentním období zůstává pevná a vede rodinu k nové stabilitě.

Pro koho je kurz určen:

Pro pracovníky z oborů sociální prevence a sociální poradenství.

Lektoři: Mgr. Patrik Dráb

Rozsah kurzu: 8 vyučovacích hodin

Místo konání: Resslova 12, Plzeň 301 00, zasedací místnost v přízemí

Akreditace: A2021/0639-SP

Doporučený počet účastníků: 15

Cena: 1.600 Kč

Sociálně-terapeutický výcvik

To, jak dokážeme s lidmi komunikovat, je základem úspěchu při poskytování našich služeb a na úspěšnosti se podílí výrazněji, než specifické odborné znalosti v dané problematice. Porozumění potřebám klientů, společné plánování, řízení procesní části konzultace, vyjednávání při rozdílných zájmech, transformace negativních emocí v pozitivní, umění předat klíčové informace, motivace ke změně, sdílení negativní zpětné vazby, či přepracovávání zážitku z relapsů a neúspěchů – to všechno jsou klíčové dovednosti při sociálně-terapeutické činnosti.

Více informací

Sociálně-terapeutický výcvik

Termíny

 • 16.–17. 10. 2024
 • 14. 11. 2024
 • 23. 1. 2025
 • 20. 2. 2025
 • 13. 3. 2025

O kurzu

Ať už pracujeme v jakémkoliv druhu sociální služby, jedno máme společné. Jednání s lidmi tvoří nedílnou součást naší práce. To, jak dokážeme s lidmi komunikovat, je základem úspěchu při poskytování našich služeb a na úspěšnosti se podílí výrazněji, než specifické odborné znalosti v dané problematice. Porozumění potřebám klientů, společné plánování, řízení procesní části konzultace, vyjednávání při rozdílných zájmech, transformace negativních emocí v pozitivní, umění předat klíčové informace, motivace ke změně, sdílení negativní zpětné vazby, či přepracovávání zážitku z relapsů a neúspěchů – to všechno jsou klíčové dovednosti při sociálně-terapeutické činnosti.

Pro koho je kurz určen

Pro pracovníky z oborů sociální prevence a sociální poradenství.

Lektoři: Mgr. Patrik Dráb

Rozsah kurzu: 48 vyučovacích hodin

Místo konání: Resslova 12, Plzeň 301 00, zasedací místnost v přízemí

Akreditace: A2021/0640-SP

Cena: 9.600 Kč

Čeština pro Ukrajince / Чеська для українців

Archa pro rodiny s dětmi nabízí kurz češtiny pro různé věkové kategorie ukrajinsky mluvících klientů.

Více informací

Čeština pro Ukrajince / Чеська для українців

Kurzy

 • Děti od 5 do 12 let – 1x týdně, vždy pátek od 13:30 do 14:45
 • Děti a mládež od 12 let – 1x týdně, vždy pátek od 15:00 do 16:45
 • Dospělí – 2x týdně, vždy středa a pátek od 17:00 do 19:00

Lektor: Anna Zelenková

Rozsah kurzu: dle věkové kategorie

Místo konání: Resslova 12, Plzeň 301 00, zasedací místnost v přízemí

Cena: ZDARMA

Přihlašování: E-mail: archa@diakoniezapad.cz, +420 773 614 645 nebo přihláška

 

КУРС ЧЕСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ

Archa для сімей з дітьми пропонує курс чеської мови для україномовних клієнтів різного віку.

Курси

 • Діти від 5 до 12 років – 1 раз на тиждень, щоп’ятниці з 13:30 до 14:45.
 • Діти та молодь від 12 років – 1 раз на тиждень, щоп’ятниці з 15:00 до 16:45.
 • Дорослі – 2 рази на тиждень щосереди та щоп’ятниці з 17:00 до 19:00.

застосування

Реєстрація можлива через форму або електронну адресу archa@diakoniezapad.cz або телефон +420 773 614 645.

Курс безкоштовний!

Zde se můžete přihlásit do kurzu nebo zeptat na více informací

Interní kurzy pro zaměstnance Diakonie Západ

Vítejte v Diakonii I.

Na tomto kurzu se setkávají noví pracovníci s ředitelkou Diakonie Západ.

Více informací

Vítejte v Diakonii I.

Termíny

 • 24. 10. 2024

Co se v kurzu naučíte

 • Zjistíte, že v Diakonii Západ jste na jedné lodi s dalšími 180 + 100 + 100 kolegy a dobrovolníky.
 • Seznámíte se s druhy služeb, které Diakonie Západ poskytuje.
 • Potvrdíme vám, že hodnoty Diakonie nejsou jen prázdná slova.
 • Poznáte se s ředitelkou Střediska Lucií Petříčkovou a farářem Diakonie Západ Ondřejem Pellarem.

Lektoři: Mgr. Lucie Petříčková – ředitelka Diakonie Západ, Ondřej Pellar – farář Diakonie Západ

Rozsah kurzu: 4 hodiny (9:00–13:00)

Místo konání: Americká 29, Plzeň 301 00, zasedací místnost

Doporučený počet účastníků: 10

Cena: zdarma

Organizace kurzu: Mgr. Lenka Houšková, telefon: 775 720 488, e-mail: lenka.houskova@diakoniezapad.cz

Poznámka: Povinný kurz pro všechny zaměstnance Diakonie Západ (1. rok v Diakonii Západ)

Vítejte v Diakonii II.

V zážitkově pojatém kurz se dozvíte všechno, co potřebujete o Diakonii vědět.

Více informací

Vítejte v Diakonii II.

Termíny

 • 19. 9. 2024
 • 21. 11. 2024

Co se v kurzu naučíte:

 • uděláte si obrázek o tom, jak je Diakonie ČCE veliká a co všechno dělá
 • zjistíte, že Diakonie ČCE patří u nás k nejstarším institucím zabývajícím se sociální prací a krátce se seznámíte s její historií
 • budete vědět, kdo byly diakonky
 • dozvíte se, kdo je zřizovatelem Diakonie ČCE, jak vypadá evangelický farář a proč o evangelických kostelích často ani nevíte

Lektoři: Mgr. Lucie Petříčková – ředitelka Diakonie Západ, Ondřej Pellar – farář Diakonie Západ

Rozsah kurzu: 5 hodin (9:00–14:00)

Místo konání: Americká 29, Plzeň 301 00, zasedací místnost

Doporučený počet účastníků: 10

Cena: zdarma

Organizace kurzu: Mgr. Lenka Houšková, telefon: 775 720 488,
e-mail: lenka.houskova@diakoniezapad.cz

Poznámka: Povinný kurz pro všechny zaměstnance Diakonie Západ (2. rok v Diakonii Západ a později)

Etické aspekty práce v sociálních službách

Zážitkově pojatý kurz seznamuje účastníky zábavnou formou s etickými hodnotami Diakonie.

Více informací

Etické aspekty práce v sociálních službách


Termíny

 • 19. 6. 2024
 • 11. 10. 2024

Co se v kurzu naučíte:

 • dozvíte se, jaké etické hodnoty si Diakonie zvolila a proč,
 • společně s lektorem a ostatními účastníky se pokusíte najít, co pro vás osobně mohou dané hodnoty znamenat, do jaké míry se s nimi vy sami můžete ztotožnit,
 • dostanete prostor k zamyšlení se nad svojí prací v Diakonii a nad jejím smyslem,
 • získáte podněty, aby vás práce v Diakonii více naplňovala a cítili jste se spokojenější a jistější.

Lektoři: Mgr. Štěpán Brodský, Mgr. Aleš Gabrysz

Pořádající organizace: Diakonická akademie, s.r.o.

Rozsah kurzu: 8 hodin (jeden den)

Akreditace: MPSV

Místo konání: Americká 29, Plzeň 301 00, zasedací místnost

Doporučený počet účastníků: 10–12

Cena: 1400 Kč

Organizace kurzu: Mgr. Lenka Houšková, telefon: 775 720 488,
e-mail: lenka.houskova@diakoniezapad.cz

Poznámka: Povinný kurz pro všechny zaměstnance Diakonie Západ (1. rok v Diakonii Západ)

Práce s agresí a s nácvikem šetrných úchopů

 

Cílem kurzu je získání orientace a sebejistoty při zažívání agrese ze strany klientů/uživatelů služeb. Kurz nabízí bezpečné prostředí pro vyjádření vlastní agrese, obeznámení se s vlastními tendencemi k projevům agrese a možnostmi jejich zvládání.

Více informací

Práce s agresí a s nácvikem šetrných úchopů

Termíny

 • připravujeme

O kurzu:

Cílem kurzu je získání orientace a sebejistoty při zažívání agrese ze strany klientů/uživatelů služeb. Kurz nabízí bezpečné prostředí pro vyjádření vlastní agrese, obeznámení se s vlastními tendencemi k projevům agrese a možnostmi jejich zvládání. Základem kurzu je praktický intenzivní nácvik šetrné fyzické sebeochrany, vedoucí k zajištění vlastního bezpečí při zachování respektu a důstojnosti ke klientovi. Vždy je zohledněn individuální potenciál každého jednotlivého účastníka kurzu. Tématem je i problematika verbální agrese. Kurz také nabízí prostor k analýze a hledání individuálně využitelných řešení konkrétních verbálních a fyzických situací prožitých účastníky.

Co se v kurzu naučíte:

Zvládání agrese v kontaktu s klientem – Diecézní charita Brno – Oddělení vzdělávání

Lektoři: Mgr. Michal Horák a Daniel Kaucký, DiS.

Rozsah kurzu: 16 hodin (akreditováno MPSV)

Místo konání: Rebcova 557, Přeštice

Doporučený počet účastníků: 20

Cena dle počtu účastníků: 2 500 Kč

Organizace kurzu: Mgr. Lenka Houšková, tel.: 775 720 488,
e-mail: lenka.houskova@diakoniezapad.cz

Krizové plánování – Práce s klienty s problémovým chováním

Jedním z nejnáročnějších aspektů péče o lidi s postižením nebo autismem je agresivní a problémové chování. Pro pracovníky, kteří nejsou na tyto situace připraveni, vzniká neúměrná pracovní zátěž, která nezřídka končí odchodem ze sociálních služeb.

Více informací

Krizové plánování – Práce s klienty s problémovým chováním

Termíny

 • připravujeme

O kurzu:

Jedním z nejnáročnějších aspektů péče o lidi s postižením nebo autismem je agresivní a problémové chování. Pro pracovníky, kteří nejsou na tyto situace připraveni, vzniká neúměrná pracovní zátěž, která nezřídka končí odchodem ze sociálních služeb. V kurzu, který vede lektorka s mnohaletými zkušenostmi s prací v domově pro osoby s mentálním postižením, autismem a těžkým problémovým chováním, se dozvíte, jak lze řadě takových situací předcházet pomocí krizového plánu, jak rozpoznat blížící se afekt klienta a jak do něj účinně a včas zasáhnout. Získáte větší jistotu při práci s „těžkými“ klienty a zmírníte své obavy, zda další náročnou situaci dokážete zvládnout.

Co se v kurzu naučíte:

Krizové plánování – práce s klienty s problémovým chováním

Lektor/ka: Mgr. Kateřina Balická, DiS.

Rozsah kurzu: 8 hodin (akreditováno MPSV)

Místo konání: Plzeň

Maximální počet účastníků: 12

Cena: 1 700 Kč

Organizace kurzu: Mgr. Lenka Houšková, tel.: 775 720 488,
e-mail: lenka.houskova@diakoniezapad.cz

Psychické obtíže, krize, onemocnění – jak je rozpoznat a co s nimi

Duševní zdraví, psychické obtíže, psychická krize a duševní onemocnění – slova, se kterými se setkáváme v současné době stále častěji stále častěji. Interaktivní vzdělávací seminář se zaměřuje na přiblížení zmíněných pojmů.

Více informací

Psychické obtíže, krize, onemocnění – jak je rozpoznat a co s nimi

Termíny

 • připravujeme

O kurzu:

Duševní zdraví, psychické obtíže, psychická krize a duševní onemocnění – slova, se kterými se setkáváme v současné době stále častěji stále častěji. Interaktivní vzdělávací seminář se zaměřuje na přiblížení zmíněných pojmů. Jaká může být naše role v případě, že někdo kolem nás prožívá psychické obtíže nebo prochází psychickou krizí či se u něj rozvíjí duševní onemocnění? Jak to vlastně můžeme rozpoznat? Jaké jsou možnosti a limity naší intervence? Jak vést podpůrný rozhovor? Tomu všemu se budeme věnovat v rámci nabízeného vzdělávacího semináře.

Vzdělávací seminář, vedle základního teoretického ukotvení ve výše zmíněných oblastech, přináší prostor pro podporu v tom, jak zmíněná témata uchopovat jak pro sebe samotného / sebe samu, tak pro lidi, se kterými pracujeme. Věnuje se tomu, jak na daná témata otevírat komunikaci v celé skupině i s jednotlivcem. 

Cílem semináře je:

– poskytnout prostor pro společné mluvení o emocích, pro jejich pojmenovávání a také prostor zastavit se nad tím, jak se projevují po duši i po těle, jak je zvládat, pokud nabývají “nepříjemných rozměrů”

– přiblížit pojem psychická krize

– přispět k rozpoznání signálů, které mohou predikovat počátek vážnějších duševních obtíží, tedy ke včasné intervenci

– předat základní informace o nejčastějších duševních onemocněních

Rozsah kurzu: 10 hodin (neakreditováno MPSV)

– 16. 5.  9:30 – 15:30

– 17. 5.  9:30 – 13:00

Místo konání: Plzeň

Maximální počet účastníků: 20

Cena: zdarma

Organizace kurzu: Mgr. Lenka Houšková, tel.: 775 720 488,
e-mail: lenka.houskova@diakoniezapad.cz

Empowerment – Základy využití v sociálních službách

Čeká vás srozumitelný a zajímavý interaktivní výklad s jasnými výstupy pro vaši praxi. Lektoruje zkušený lektor a odborník na tuto problematiku – Petr Eisner.

Více informací

Empowerment – Základy využití v sociálních službách

Termíny

 • připravujeme

O kurzu:

Čeká Vás srozumitelný a zajímavý interaktivní výklad s jasnými výstupy pro Vaši praxi. Lektoruje zkušený lektor a odborník na tuto problematiku – Petr Eisner. Kurz je akreditován MPSV – lze jej započítat do povinného vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách.

Co se v kurzu naučíte:

– předat maximální možnou odpovědnost klientovi, což vede k jeho aktivizaci a rozvoji/udržení schopností a dovedností důležitých pro samostatnost a kvalitu jeho života

– zjistit aktuální kompetence klienta

– vytvořit kompetenční mapu

– seznámíte se se způsoby předávání odpovědnosti v konkrétních situacích

– seznámíte se s termíny empowerment a selfsteering a s jejich historií

– proces a podmínky empowermentu, stav v ČR a v jiných zemích

– charakterizovat a rozpoznat empowermentní a non-empowermentní chování

– konkrétní nástroje a metody a jejich využití v praxi

– více informací o kurzu naleznete kliknutím na odkaz ZDE 

Lektor/ka: Petr Eisner

Rozsah kurzu: 8 hodin (akreditováno MPSV)

Místo konání: Plzeň

Maximální počet účastníků: 15

Cena: 1 670 Kč

Organizace kurzu: Mgr. et Mgr. Václava Bláhová, email: vaclava.blahova@diakoniezapad.cz

Nastavení hranic v pomáhajících profesích

Kurz se zabývá tématem hranic v pomáhající profesi. Schopnost nastavit a udržet si profesní hranice je důležitou dovedností pracovníků v pomáhajících profesích.

Více informací

Nastavení hranic v pomáhajících profesích

Termíny

 • připravujeme

O kurzu:

Kurz se zabývá tématem hranic v pomáhající profesi. Schopnost nastavit a udržet si profesní hranice je důležitou dovedností pracovníků v pomáhajících profesích.

Pokud pracovníci opravdu dobře zvládají udržovat své hranice, vede to nejen ke kvalitně poskytovaným službám pro uživatele, ale zároveň k ochraně duševního zdraví pracovníků.

Kurz se věnuje tématům podoby a vymezení hranic, důsledkům překračování hranic a situacím, které mohou ohrožovat hranice. Kurz povede účastníky k sebereflexi vlastního nastavení hranic.

Profil absolventa kurzu:

Absolvent kurzu se bude orientovat v základech tématu hranic v pomáhající profesi. Absolvent se seznámí s důležitostí profesních hranic, s problematikou správného nastavení a udržení hranic, s možnými důsledky překračování hranic. Absolvent si uvedenou problematiku a získané poznatky zasadí do kontextu své práce s hranicemi a identifikuje možné problematické oblasti svého nastavení hranic.

Obsah kurzu:

Úvod, vstup do tématu (úvodní seznámení s tématem a terminologií)

Hranice – hranice ve vztahu, vznik a podoba hranice. Jak vypadají dobře nastavené hranice? Pole společné práce s klientem.

Vymezení hranic – vnímání obsahu profese, osobní a profesionální rovina pracovníka. Vymezení hranic – vnitřní a vnější zdroje. Jak udržet hranice?

Důsledky překračování hranic – syndrom vyhoření – příznaky, rizikové faktory, vývoj. Kdo je ohrožen? Syndrom pomáhajícího.

Situace ohrožující hranice – problematika hranic při pomáhání. Když neumím říct ne. Konflikty hodnot. Podléhání stereotypům. Pomoc vs. kontrola.

Lektor/ka: Mgr. Marcela Janotová

Rozsah kurzu: 8 hodin (akreditováno MPSV)

Místo konání: Merklín, Domov Radost

Cena: 1 400 Kč

Zde se můžete přihlásit do kurzu nebo zeptat na více informací